Amp

De knoppen op uw toestel gebruiken

Utiliser les commandes de votre appareil

De audiobron wijzigen

Om de audiobron te wijzigen, klikt u op de source knop aan de voorkant van uw apparaat.

De LED van de Octavio Amp zal aangeven welke audiobron in gebruik is:

 Wit: Wi-Fi
 Blauw: Bluetooth
 Paars: Optische kabel
 Geel: Aux 1
 Groen: Aux 2

Het apparaat uitschakelen

Druk op de knop links van de source knop om het apparaat uit te schakelen.

Wi-Fi-instellingen herstellen

Om de Wi-Fi instellingen van uw Octavio apparaat te herstellen en het in de configuratiemodus te zetten, houdt u de source knop op uw apparaat 5 seconden ingedrukt.

Bluetooth-modus activeren

Druk op de source knop op uw apparaat totdat de LED blauw oplicht om de Bluetooth-modus van Octavio Amp te activeren.

De LED op de voorkant van uw apparaat begint te knipperen:

  1. Als het blauw knippert, is uw Octavio systeem klaar om gekoppeld te worden aan een Bluetooth apparaat
  2. Als hij continu blauw is, is uw Octavio-systeem al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat

Uw Octavio-apparaat kan slechts met één Bluetooth-apparaat tegelijk worden gekoppeld. Als Octavio Amp al gekoppeld is aan een apparaat, zal het niet gedetecteerd kunnen worden door andere apparaten.

Volgende lezen

Impact énergétique du produit
Configurer votre Octavio Amp