Amp

De knoppen op uw toestel gebruiken

Utiliser les commandes de votre appareil

De audiobron wijzigen

Om de audiobron te wijzigen, klikt u op de source knop aan de voorkant van uw apparaat.

De LED van de Octavio Amp zal aangeven welke audiobron in gebruik is:

 Wit: Wi-Fi
 Blauw: Bluetooth
 Paars: Optische kabel
 Geel: Aux 1
 Groen: Aux 2

Het apparaat uitschakelen

Druk op de knop links van de source knop om het apparaat uit te schakelen.

Wi-Fi-instellingen herstellen

Om de Wi-Fi instellingen van uw Octavio apparaat te herstellen en het in de configuratiemodus te zetten, houdt u de source knop op uw apparaat 5 seconden ingedrukt.

Bluetooth-modus activeren

Druk op de source knop op uw apparaat totdat de LED blauw oplicht om de Bluetooth-modus van Octavio Amp te activeren.

De LED op de voorkant van uw apparaat begint te knipperen:

  1. Als het blauw knippert, is uw Octavio systeem klaar om gekoppeld te worden aan een Bluetooth apparaat
  2. Als hij continu blauw is, is uw Octavio-systeem al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat

Uw Octavio-apparaat kan slechts met één Bluetooth-apparaat tegelijk worden gekoppeld. Als Octavio Amp al gekoppeld is aan een apparaat, zal het niet gedetecteerd kunnen worden door andere apparaten.