Amp

Energie-impact van het product

Impact énergétique du produit

Milieukwesties zijn een integraal onderdeel van ons productontwerp. Ontdek hoe het product Octavio Stream is geoptimaliseerd om aan deze criteria te voldoen.

In geval van inactiviteit

In geval van inactiviteit is het aanbevolen de Octavio Amp uit te schakelen om onnodig stroomverbruik te voorkomen.

Herstelbaarheid van het product

De Octavio Stream case is ontworpen om gemakkelijk te repareren met een schroefsysteem zonder lijm. Bij reparatie worden enkel de anti-slip pads vervangen.

Het elektronische systeem bestaat uit twee delen:

  1. De voeding en de analoge audiodelen van het product
  2. De streaming en softwaremogelijkheden

Deze splitsing maakt een betere herstelbaarheid mogelijk, zodat in geval van storing alleen het defecte onderdeel wordt vervangen.

Het is niet raadzaam het product zelf te repareren in geval van een storing, omdat dit extra en onomkeerbare schade kan veroorzaken. Als u daar geen tijd voor heeft, neem dan contact op met ons team en we vinden samen een oplossing.

Volgende lezen

Relier votre TV
Utiliser les commandes de votre appareil