Warunki sprzedaży

1. Preambuła
Firma IOT Symphony, uproszczona spółka akcyjna (dalej "IOT Symfonia"), zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Lille pod numerem 878 303 403, z siedzibą pod adresem 99A, boulevard Constantin Descat, 59200, TOURCOING, działająca pod nazwą handlową "OCTAVIO" (dalej "Octavio"), oferuje do sprzedaży różne produkty na swojej stronie internetowej www.octavio.fr (dalej "Strona").

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej "Ogólne warunki") mają na celu określenie praw i obowiązków Octavio wobec każdej osoby odwiedzającej lub dokonującej zakupu na stronie (dalej "Klient").

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Warunkami przed złożeniem zamówienia. Rejestrując się na stronie i/lub potwierdzając zamówienie produktu, Klient oświadcza, że akceptuje bez zastrzeżeń Warunki Ogólne. Octavio zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Ogólnych Warunków. Każde zamówienie produktu na Stronie lub w inny sposób ("Zamówienie") będzie podlegało Warunkom obowiązującym w momencie zatwierdzenia Zamówienia. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są stale dostępne pod adresem: www.octavio.fr/cgv w formacie komputerowym umożliwiającym ich wydrukowanie i/lub pobranie, tak aby Klient mógł przystąpić do ich przeglądania.

2. Produkty i zgodność
Produkty oferowane do sprzedaży na Stronie prezentowane są wraz z opisem. Produkty są zgodne z normami obowiązującymi we Francji. Elementy takie jak zdjęcia, teksty, grafiki i wszelkie cechy ilustrujące i/lub towarzyszące Produktom nie są umowne, co Klient przyjmuje do wiadomości. W związku z tym IOT Symphony nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędu lub pominięcia jednego z tych elementów lub w przypadku modyfikacji tych elementów.

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne tylko online na Stronie. Niektóre produkty mogą mieć ograniczoną ilość. IOT Symphony stara się jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy Produktów i nie może zagwarantować, że kolor wyświetlany przez ekran Klienta będzie dokładny. IOT Symphony zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych Produktów oraz do przerwania wszelkich zakupów w dowolnym momencie. Wszystkie opisy lub ceny Produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia i w dowolnym momencie według wyłącznego uznania IOT Symphony. IOT Symphony nie gwarantuje, że jakość Produktów zakupionych lub uzyskanych przez Klienta spełni jego oczekiwania.

3. Zamówienie
Zamówienia są zatwierdzane dopiero po zaakceptowaniu płatności. IOT Symphony zastrzega sobie prawo do anulowania lub odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku sporu z Klientem dotyczącego poprzedniego zamówienia. IOT Symphony może przyjmować zamówienia w ramach dostępnych zapasów. Informuje Klienta o dostępności Produktów sprzedawanych na Stronie Internetowej w momencie potwierdzenia zamówienia. Jeżeli pomimo czujności IOT Symphony, Produkt jest niedostępny, IOT Symphony poinformuje o tym Klienta drogą mailową tak szybko, jak to możliwe. Klient może wówczas czekać na dostępność produktu, jeśli jest on jeszcze w produkcji lub może otrzymać zwrot zapłaconej już kwoty. Stała lub czasowa niedostępność Produktów nie angażuje odpowiedzialności IOT Symphony i nie daje Klientowi prawa do rekompensaty lub odszkodowania.

Zamówienie Produktów nie może być przeznaczone do odsprzedaży jakiegokolwiek rodzaju. IOT Symphony zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zamówienia złożonego w tym celu oraz do odmowy dostarczania Klientowi przyszłych zamówień. Każdy profesjonalny klient, który chce wynegocjować stawkę "profesjonalną" lub "biznesową" musi poinformować o tym IOT Symphony przed złożeniem zamówienia.

Te same warunki dotyczą również zamówień wstępnych produktów, które mogą być oferowane przez IOT Symphony (z wyjątkiem warunków określonych w sekcji "Zamówienie wstępne").

4. Zamówienia wstępne
Okresy zamówień wstępnych mogą odbywać się doraźnie i/lub tymczasowo, bez wcześniejszego powiadomienia i bez ustalonego terminu. W przypadku zamówienia wstępnego następujące warunki będą miały pierwszeństwo przed innymi punktami (w szczególności "Ceny", "Płatność", "Zamówienie" i "Dostawa"). Żaden czas lub termin dostawy nie może być brany pod uwagę w sposób wyczerpujący. Ogłoszone opóźnienia są jedynie orientacyjne i określane w sposób szacunkowy, a IOT Symphony nie ponosi odpowiedzialności za ich niespełnienie. IOT Symphony będzie na bieżąco informować Klienta o postępach w realizacji projektu oraz o wszelkich opóźnieniach w szacowanych terminach. Dostawy zamówień wstępnych będą realizowane w kolejności pierwszeństwa zakupu przez Klienta. IOT Symphony zastrzega sobie prawo do zaoferowania kodu rabatowego (lub zastosowania zniżki) w okresie pre-orderu. Kod ten, stworzony wyłącznie w tym celu, nie może być zastosowany po zakończeniu okresu pre-order. Poza powyższymi zmianami, pozostałe warunki pozostają ważne i wiążące.
Złożenie pre-orderu oznacza, że klient akceptuje niniejsze OWU.

5. Ceny :
Ceny wyświetlane na Stronie są wskazane w euro z uwzględnieniem wszystkich francuskich podatków (francuski VAT i inne podatki, które mogą mieć zastosowanie), z wyłączeniem kosztów wysyłki i kodów promocyjnych.

Wskazane ceny nie obejmują kosztów dostawy, zwanych "Dostawą". Koszty dostawy zostaną wskazane w koszyku Klienta, przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. Nasza polityka dostaw jest dostępna na stronie "Dostawa i zwrot" w serwisie: https://www.octavio.fr/livraison-et-retour. IOT Symphony zastrzega sobie prawo do zmiany polityki dostaw w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Wszelkie kody promocyjne, wydawane przez IOT Symphony wyjątkowo i punktualnie, muszą być wprowadzone przed ostateczną walidacją zamówienia.

Ceny produktów IOT Symphony mogą ulec zmianie bez powiadomienia. IOT Symphony zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia usługi (lub jej części) bez powiadomienia. IOT Symfonia nie może ponosić odpowiedzialności wobec osób trzecich za zmiany cen, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi.

IOT Symphony może zaoferować stawkę "profesjonalną" każdemu profesjonalnemu klientowi chcącemu wyposażyć swój lokal lub instalatorowi sprzętu audio lub automatyki domowej. IOT Symphony zastrzega sobie prawo do odmowy wynegocjowania stawki "profesjonalnej" bez angażowania odpowiedzialności Symfonii IOT, ani nie może to rodzić prawa do odszkodowania lub rekompensaty na rzecz Klienta "profesjonalnego".

6. Zobowiązania Klienta.
Klient oświadcza, że ma ukończone 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych lub jest posiadaczem upoważnienia od rodziców pozwalającego mu na złożenie zamówienia w Serwisie. Klient zobowiązuje się do przekazania IOT Symphony prawdziwych informacji niezbędnych do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży zgodnie z zapotrzebowaniem online i stosownie do swojej sytuacji, a w szczególności nazwiska, imienia, adresu, telefonu i ważnego e-maila. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki przekazania nieprawdziwych, niedokładnych lub błędnych informacji, których wykorzystanie byłoby nielegalne. Po złożeniu zamówienia Symfonia IOT wysyła do Klienta e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. Symfonia IOT informuje Klienta o wysyłce produktów. Klient może modyfikować swoje dane w sekcji "moje konto".

7. Płatność
Płatność musi być dokonana w całości w momencie składania zamówienia. W żadnym momencie wpłacone kwoty nie mogą być traktowane jako depozyt lub zaliczka. Klient płaci za swoje zamówienie kartą kredytową (Visa, Mastercard, American Express), za pomocą konta PayPal lub poprzez Apple Pay zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu. W przypadku każdej transakcji Klient powinien wskazać numer widniejący na przedniej stronie jego karty, datę ważności jego karty oraz kryptogram widniejący na odwrocie jego karty (trzy ostatnie cyfry). Podanie przez Klienta numeru karty kredytowej upoważnia IOT Symphony do obciążenia jego konta kwotą zamówienia. Nie będzie akceptowana gotówka przy odbiorze, niezależnie od przyczyny. IOT Symphony zachowuje prawo własności do produktu do momentu pełnej zapłaty ceny przez Klienta. Zakupy dokonywane są w sposób bezpieczny, rozwiązania płatnicze oferowane przez Symfonię IOT są w 100% bezpieczne. W przypadku płatności kartą kredytową wszystkie informacje, które Klienci przekazują do IOT Symfonii są ściśle chronione i gwarantują zgodność i bezpieczeństwo każdej transakcji.

Płatność w ratach za pomocą Almy
Płatność w ratach jest dostępna za pośrednictwem naszego partnera Alma. Bezpieczeństwo płatności jest zapewnione przez firmę Alma i jej dostawców usług. Wszystkie płatności są chronione przez 3D Secure.

Kwota zakupu

P3X: Do płatności za pomocą Almy kwalifikują się tylko zakupy o wartości od 50 do 2.000 euro.
Opłaty

Płacąc w kilku ratach za pomocą Almy, Klient nie ponosi żadnych opłat.

Alma jest menadżerem płatności na odległość i wydaje elektroniczny certyfikat, który będzie uznawany za dowód kwoty i daty transakcji zgodnie z przepisami art. 1316 i następnych kodeksu cywilnego.

Wypowiedzenie

Jakiekolwiek rozwiązanie OWU pomiędzy Sprzedawcą a klientem skutkuje rozwiązaniem OWU pomiędzy Alma a klientem.

8. Dostawa
Polityka dostaw proponowana przez IOT Symphony jest szczegółowo opisana na stronie " Dostawa i zwrot " Serwisu: https://www.octavio.fr/livraison-et-retour.

IOT Symphony zastrzega sobie prawo do zmiany polityki dostaw w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Produkty zamówione na Stronie są przygotowywane przez Symfonia IOT, możliwe jest kilka wysyłek.

Produkty są wysyłane na adres dostawy wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Wskazany adres musi znajdować się w pozycji umożliwiającej odbiór paczek. Terminy dostawy wskazane na stronie są orientacyjne, odpowiadają przeciętnym czasom przetwarzania i dostawy. Aby te opóźnienia były przestrzegane, Klient musi upewnić się, że przekazał dokładne i pełne informacje dotyczące adresu dostawy (takie jak: numer ulicy, numer budynku, nazwa budynku, numer klatki schodowej, kody dostępu, nazwiska i/lub numery domofonów, e-mail, numer telefonu, itp.)

Symfonia IOT zobowiązuje się do informowania Klienta o postępach w realizacji jego zamówienia. W przypadku uszkodzonych paczek (już otwartych, brakujących produktów itp.), Klient zobowiązuje się do powiadomienia przewoźnika i IOT Symphony, w dowolny sposób, o wszelkich zastrzeżeniach w ciągu 3 dni od otrzymania produktu.

IOT Symphony nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnienia w dostawie, które nie wynikają z jej winy.

IOT Symphony zastrzega sobie prawo do oferowania opłat za dostawę w określonych i punktualnych okresach. Poza okresem określonym w momencie składania zamówienia na stronie internetowej, Klient nie może żądać zwolnienia z opłat za dostawę.

9. Zwroty i refundacje
Polityka zwrotów i refundacji firmy IOT Symphony jest szczegółowo opisana na stronie "Dostawa i zwroty" na Stronie: https://www.octavio.fr/livraison-et-retour.

Prawo odstąpienia od umowy: Klient może odstąpić od umowy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zamówienia. Po tym okresie IOT Symphony nie będzie mogła przystąpić do zwrotu lub wymiany produktu.

W celu dokonania zwrotu Klient musi skontaktować się z działem obsługi klienta IOT Symphony i połączyć się z portalem internetowym. Zwrot Produktu (produktów) odbywa się na ryzyko Klienta. Produkt musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu i w oryginalnym stanie. Zwrot odbywa się na ryzyko Klienta. Zwrot odbywa się na koszt Klienta. Opłaty transakcyjne (w przypadku płatności przez PayPal) mogą zostać potrącone z całkowitej kwoty zwrotu.

Po otrzymaniu i zaakceptowaniu zwrotu, w zależności od wyboru Klienta, zostanie uruchomiony zwrot pieniędzy, nota kredytowa lub wymiana. Zwroty mogą trwać do 14 dni.

IOT Symphony zastrzega sobie prawo do zmiany polityki zwrotów i refundacji w dowolnym momencie bez powiadomienia.

10. Własność intelektualna
W żadnym wypadku Klient nie jest upoważniony do pobierania lub modyfikowania całości lub części Witryny, a w szczególności jej zawartości (wymienione produkty, opisy, zdjęcia, filmy...). Ta strona internetowa lub jej część nie może być kopiowana, reprodukowana, sprzedawana lub wykorzystywana w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Symfonia IOT.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne charakterystyczne znaki oraz prawa własności lub własności intelektualnej pojawiające się na Stronie i na Produktach pozostaną w całości własnością IOT Symphony.

Klient jest zatem zobowiązany do przestrzegania praw własności intelektualnej i nie może wykorzystywać znaków towarowych pojawiających się na Stronie i na Produktach ani rejestrować znaku towarowego, który byłby szkodliwy dla właściciela praw, chyba że umowa stanowi inaczej. To samo dotyczy wszelkich innych praw własności intelektualnej.

11. Dane osobowe.
Polityka IOT Symphony dotycząca Danych Osobowych została szczegółowo opisana na stronie: "Polityka prywatności": www.octavio.fr/privacy-policy.

IOT Symphony zobowiązuje się do wykorzystywania poufnych informacji Klientów wyłącznie w ramach funkcjonowania Serwisu. W celu prawidłowej realizacji zamówienia zebrane dane osobowe podlegają przetwarzaniu komputerowemu, Klient potwierdza posiadanie wiedzy o tym. W związku z tym informacje dotyczące Klienta mogą być przesyłane i przekazywane dostawcom usług technicznych i partnerom Symfonii IOT. IOT Symphony może wykorzystywać środki techniczne do pozyskiwania nieosobistych informacji o użytkownikach Internetu w celu poprawy funkcjonalności serwisu, na przykład poprzez śledzenie liczby odwiedzających określone strony.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 roku zmienioną ustawą z dnia 6 sierpnia 2004 roku, Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych znajdujących się w zbiorach IOT Symphony oraz ich poprawiania. Wszelkie żądania należy kierować drogą elektroniczną na adres: contact@octavio.fr.

12. Gwarancje i odpowiedzialność
IOT Symphony ma, w odniesieniu do wszystkich etapów dostępu do Serwisu, od procesu zamówienia do wysyłki paczki lub kolejnych usług, jedynie obowiązek środków. IOT Symphony nie ponosi odpowiedzialności za szkody i niedogodności związane z korzystaniem z sieci internetowej, w szczególności za przerwę w świadczeniu usług, włamanie z zewnątrz lub obecność wirusów komputerowych, a także za wszelkie zdarzenia kwalifikowane jako siła wyższa, zgodnie z prawem i orzecznictwem.

IOT Symphony udziela 5-letniej gwarancji producenta na produkty z serii Octavio oraz rocznej gwarancji na produkty odnowione.

13. Siła wyższa.
W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, strona zainteresowana musi poinformować drugą stronę w ciągu 15 (piętnastu) dni od wystąpienia tego zdarzenia, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za przypadki siły wyższej, oprócz tych, które zwykle są utrzymywane przez orzecznictwo francuskich sądów i trybunałów, uważa się: całkowite lub częściowe strajki, lokauty, zamieszki, bojkoty lub inne działania o charakterze przemysłowym lub spory handlowe, niepokoje społeczne, powstanie, wojnę, złą pogodę, epidemie, blokadę środków transportu lub dostaw z jakiegokolwiek powodu, trzęsienie ziemi, pożar, burza, powódź, szkody wyrządzone przez wodę, ograniczenia rządowe lub prawne, zmiany prawne lub regulacyjne dotyczące form marketingu, awaria komputera, blokada sieci telekomunikacyjnych, w tym przewodowych lub bezprzewodowych, oraz wszelkie inne zdarzenia niezależne od stron, uniemożliwiające normalną realizację stosunku umownego. Wszystkie zobowiązania stron zostają zawieszone na czas trwania zdarzenia siły wyższej, bez odszkodowania dla żadnej ze stron. Jeżeli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż 3 (trzy) miesiące, przedmiotowa umowa może zostać rozwiązana z mocy prawa bez odszkodowania dla żadnej ze stron.

14. Warunki ogólne.
Aktualizacja: Niniejsze warunki ogólne mogą zostać zmienione w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia przez IOT Symphony, przy czym obowiązującymi warunkami są warunki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez Klienta. Niniejsze warunki sprzedaży są stale dostępne pod adresem: www.octavio.fr/cgv/ w formacie komputerowym umożliwiającym ich wydruk i/lub pobranie, aby Klient mógł je zapisać lub odtworzyć.

Częściowa nieważność klauzuli: Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono uznane za nienapisane i nie pociągnie za sobą nieważności pozostałych postanowień.

Prawo właściwe i sąd właściwy: Niniejsze warunki ogólne podlegają prawu francuskiemu w zakresie zasad merytorycznych, jak i zasad formalnych. Wszelkie spory będą przedmiotem wcześniejszej próby polubownego rozwiązania. W przypadku braku polubownego porozumienia, jurysdykcja zostanie przypisana właściwym sądom francuskim, bez względu na wielość pozwanych lub wprowadzenie osób trzecich.

Reprodukcja obowiązujących tekstów (zarządzenie 2005-136 z 17 lutego 2005 r., kodeks konsumencki, kodeks cywilny):

Art. L. 211-4. Z kodeksu konsumenckiego:

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnego z umową i odpowiada za brak zgodności istniejący w chwili dostawy. Odpowiada również za niezgodność wynikającą z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeśli ta ostatnia została uczyniona jego obowiązkiem przez umowę lub została przeprowadzona na jego odpowiedzialność.

Artykuł L. 211-4 kodeksu konsumenckiego:

Aby być zgodnym z umową, towar musi:

1° Nadawać się do celu, jakiego zwykle oczekuje się od podobnych towarów oraz, w stosownych przypadkach: odpowiadać opisowi podanemu przez sprzedawcę i posiadać cechy, które sprzedawca przedstawił Klientowi w formie próbki lub modelu; prezentować cechy, których Klient może zasadnie oczekiwać w świetle publicznych oświadczeń złożonych przez sprzedawcę, przez producenta lub przez jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.

2° Lub posiadać cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadawać się do jakiegokolwiek specjalnego zastosowania, na które Klient zwrócił uwagę sprzedawcy i które zostało przez niego zaakceptowane.

Artykuł L. 211-12 kodeksu konsumenckiego:

Działanie wynikające z braku zgodności jest przewidziane przez dwa lata od dostarczenia towaru.

Art. 1641 Kodeksu cywilnego:

Sprzedawca jest związany rękojmią za wady ukryte rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do użytku, do którego była przeznaczona, albo zmniejszają ten użytek w takim stopniu, że Klient nie nabyłby jej lub dałby za nią tylko niższą cenę, gdyby o nich wiedział.

Art. 1648 § 1 k.c:

Powództwo wynikające z wad redhibicyjnych musi być wytoczone przez kupującego w ciągu dwóch lat od wykrycia wady.

Z IOT Symphony można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem contact@octavio.fr.