Nasze zaręczyny

Nowoczesność i zrównoważony rozwój

Troszcząc się o dobro naszej planety, codziennie zastanawiamy się, jak konsumować w sposób bardziej zrównoważony i lokalny.

60%

z wyrzuconych systemów Hi-Fi nadal działa

45%

są wymieniane ze względu na brak ich funkcjonalności

Francuskie zgromadzenie

Staramy się, w miarę możliwości, promować know-how francuskiego przemysłu. Wybierając produkty Octavio, przyczyniasz się do rozwoju lokalnej gospodarki.