Wsparcie

Zapoznaj się z naszymi podręcznikami konfiguracji i użytkowania, aby w pełni wykorzystać możliwości systemów Octavio.
StreamImpact énergétique du produit

Wpływ energetyczny produktu

Odkryj wpływ energetyczny wokół Octavio Stream, jego zużycie, tryb czuwania i możliwości naprawy.

StreamUtiliser les commandes de votre appareil

Użyj elementów sterujących urządzenia

Dowiedz się, jak aktywować tryb konfiguracji, Bluetooth lub jak łatwo zmieniać muzykę za pomocą urządzenia.

StreamConfigurer votre Octavio Stream

Skonfiguruj swój Octavio Stream

Dowiedz się, jak skonfigurować Octavio Stream do sieci Wi-Fi i podłączyć go do istniejącej instalacji audio.