Stream

Użyj elementów sterujących urządzenia

Utiliser les commandes de votre appareil

Wstrzymaj muzykę

Aby wstrzymać odtwarzanie muzyki lub wznowić odtwarzanie wstrzymanego tytułu, dotknij lewego przycisku dotykowego na górze Octavio Stream.

Przejdź do następnej muzyki

Aby zmienić muzykę, dotknij prawego przycisku dotykowego na górze Octavio Stream.

Aktywuj tryb Bluetooth

Naciśnij jednym pojedyncze naciśnięcie przycisk z tyłu urządzenia, aby aktywować tryb Bluetooth Octavio Stream.

Dioda LED z przodu urządzenia zacznie migać w następujący sposób:

  1. Jeśli miga na niebiesko, system Octavio jest gotowy do sparowania z urządzeniem Bluetooth
  2. Jeśli świeci na niebiesko, Twój system Octavio jest już połączony z innym urządzeniem Bluetooth

Twoje urządzenie Octavio może być sparowane tylko z jednym urządzeniem Bluetooth naraz. Jeśli Octavio Stream jest już sparowany z urządzeniem, nie będzie wykrywalny przez inne urządzenia.

Przywróć ustawienia Wi-Fi

Aby przywrócić ustawienia Wi-Fi urządzenia Octavio i przejść do trybu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj 5 sekund przycisk z tyłu urządzenia.