Amp

Użyj elementów sterujących urządzenia

Utiliser les commandes de votre appareil

Zmień źródło dźwięku

Aby zmienić źródło dźwięku, kliknij przycisk źródła znajdujący się z przodu urządzenia.

Dioda Octavio Amp poinformuje Cię o tym używane źródło dźwięku :

 Biały : Wi-Fi
 Niebieski : Bluetooth
 Fioletowy : Optyczny
 Żółty : Pomocniczy 1
 Zielony : Pomocniczy 2

Wyłącz urządzenie

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk po lewej stronie przycisku źródła.

Przywróć ustawienia Wi-Fi

Aby przywrócić ustawienia Wi-Fi urządzenia Octavio i przejść do trybu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj 5 sekund przycisk źródła Twojego urządzenia.

Aktywuj tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk źródła na urządzeniu, aż dioda LED zacznie świecić na niebiesko, aby aktywować tryb Bluetooth Octavio Amp.

Dioda LED z przodu urządzenia zacznie migać w następujący sposób:

  1. Jeśli miga na niebiesko, system Octavio jest gotowy do sparowania z urządzeniem Bluetooth
  2. Jeśli świeci na niebiesko, Twój system Octavio jest już połączony z innym urządzeniem Bluetooth

Twoje urządzenie Octavio może być sparowane tylko z jednym urządzeniem Bluetooth naraz. Jeśli Octavio Stream jest już sparowany z urządzeniem, nie będzie wykrywalny przez inne urządzenia.